NASZA OFERTA

Regular English

Regularne zajęcia ukierunkowane na rozwój wszystkich czterech umiejętności językowych: słuchania, pisania, mówienia i czytania.

Spotkania oparte na wykorzystaniu podręcznika, przy poszerzeniu zagadnień o dodatkowe materiały z wykorzystaniem

nowoczesnych technik efektywnego uczenia się.

Zajęcia 1 raz w tyg ( każde zajęcia trwają 60 min)

Regular English + exam

Regularne zajęcia ukierunkowane na rozwój wszystkich czterech umiejętności językowych: słuchania, pisania, mówienia i czytania.

Spotkania oparte na wykorzystaniu podręcznika oraz materiałów dodatkowych i testów przygotowujących do egzaminu.

Test z języka
angielskiego Dla dorosłych

Rozwiąż test